Tuning® - Mental kinesiologi


Att du gör, känner och reagerar som du gör har sina skäl. Du gör alltid det du tror är bäst, utifrån informationen och beslutsprocesserna som du har tillgång till. Om du vill få det bättre behöver du mer eller bättre information, näring eller energi, högre medvetandegrad alternativt bättre beslutsprocesser och programmeringar.

TUNING programmerar och finjusterar kroppen, psyket, nervsystemet och dina sinnen för att du ska utvecklas i den riktning som du vill. Du får nya möjligheter att hantera dina tankar, känslor och din fysik och ju fler positiva val du har, desto enklare får du att prioritera rätt i vardagen. Varje människa är unik och din kropp och ditt nervsystem är din verklighet. Två personer som vill nå samma sak kan behöva gå helt olika vägar; den ena kan behöva lära sig att lösa upp det som hindrar medan den andra kan behöva förstå hur bra det kan bli och hur man ska förhålla sig till det för att nå målet.
I en TUNING-behandling förstärks de positiva programmeringarna medan de negativa förändras eller löses upp, för att få hela ditt jag att arbeta mot samma mål. Så länge din kropp och ditt nervsystem svarar att du inte förstår nyttan, inte kan, inte vill eller inte vet hur du ska göra med något, kommer du ha svårt att genomföra det du vill. När kroppen och nervsystemet istället säger att du vill, kan och vet hur du ska göra eller känna får du lättare att nå dina mål.

TUNING passar för dig som vill ha hjälp med att:
 • Få bättre livskvalitet

 • Förbättra relationer, både till dig själv och andra

 • Bearbeta traumatiska händelser

 • Hantera stress, oro och ångest

 • Sockersug och andra beroenden

 • Nå dina mål, träna, leva sunt, studera

 • Prioritera dig själv

 • med mera.... Vad behöver du ändra på?

  Källor: For Human Health
  Metoden är framtagen av Charlotte Sjödin
  Pris:  1 800 kr (90 minuter)